Elever syns på nätet

Multimodala texter och autentiska mottagare

Doktorsavhandling i pedagogik

Dan Åkerlund

Avhandlingen spikades den 13 december 2013 – på nätet (här) och rent fysiskt på Åbo Akademi i Vasa (där Anna Slotte-Lüttge hjälpte till) och på Karlstads universitet (unisont via Skype)

Avhandlingen försvarades den 17 januari kl 14:00 finsk tid i Vasa – opponent Ola Erstad, Universitetet i Oslo.

Nedladdning – se nedan

——————————————–

SH_ 2013-12-15 15.04_no 0145

Utgångspunkten för den här avhandlingen har varit att alla elever inom några få år kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan. Med den digitala tekniken får elever och lärare tillgång till en mångfald nya resurser och i det forskningsprojekt som avhandlingen beskriver ligger fokus på elevers nya möjligheter att skapa multimodala texter och att kommunicera med andra i klassrummet och utanför skolan.

Dan Åkerlund har följt fyra mellanstadieklasser under lite mer än ett år, klasser som har fotograferat, bloggat och haft kontakt med andra klasser och elever med hjälp av Skype. Empirin kommer från enskilda intervjuer, gruppintervjuer, enkäter, analyser av blogginlägg och från observationer.

Den övergripande forskningsfrågan har handlat om att försöka förstå hur elever uppfattar dessa nya uttryckssätt och kommunikationen på nätet och hur förutsättningarna för lärande ser ut i en skola som använder den nya tekniken på detta sätt. Ansatsen har varit explorativ och abduktiv.  Teori har hämtats från en rad olika fält.

Det som utmärkt de mer kommunikativa arbetssätten där eleverna bloggat om sitt skolarbete och när de haft kontakt med elever på en annan skola har varit att eleverna i hög utsträckning fått autentiska mottagare för sitt skolarbete. Utifrån detta resultat har en modell skapats där graden av verklighetsanknytning i olika skoluppgifter går att analysera.

Det går också att se att fotografierna som eleverna tagit och använt i sin publicering på nätet och i kommunikationen med andra elever har fått en helt annan innebörd och använts på ett helt annat sätt än de teckningar som eleverna tidigare varit hänvisade till när de velat kommunicera med bilder. Även här har en modell tagits fram för att synliggöra detta förhållande.

Avhandlingen med pärm och inlaga

Avhandlingens inlaga

Pärm

Vikomslag  (design Jessica Edlom – foto Dan Åkerlund)

 

 

One Response to Elever syns på nätet

  1. Pingback: Arabiska Våren

Comments are closed.