Klassen i dialog med omvärlden

Ny gratis skrift för lärarutbildning och lärarfortbildning

SH_ 2013-05-18 14.47_no 0099

Nu är den klar och finns i ett fåtal exemplar i tryckt form. Men tanken och förhoppningen är att den ska spridas som pdf, kopieras och tryckas på många ställen och inte minst användas i lärarutbildning och inom fortbildning för lärare, från förskola till vuxenutbildning. 70 sidor i A4- format, helt gratis och utan reklam!

Jag som är författare till skriften är forskare och lärarutbildare vid Karlstads universitet. Den är utgiven av Internetfonden som också stått för korrekturgranskning, faktagranskning och layout; och mycket annat. Den ingår i deras serie av guider som riktar sig till lärare, utbildare och enskilda som vill veta mer om lagar och etik på nätet, hur internet fungerar och hur olika resurser kan användas i undervisning. Alla deras skrifter är fria att kopiera och distribuera som man vill; de har en så kallad Creative Commons-licens.

Alla guider hittar du på https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider (Se också webbstjärnan.se)
Den här guiden hittar du också på
http://danakerlund.se/files/klassen-i-dialog-liten.pdf          1,3MB komplett för   distribution via e-post (nu rätt länkad!)
http://danakerlund.se/files/klassen-i-dialog-omslag.pdf     15 MB omslag för tryck
http://danakerlund.se/files/klassen-i-dialog-inlaga.pdf       25 MB inlaga för tryck

Jag har de senaste åren drivit en rad olika forsknings och utvecklingsprojekt och har dessutom rest runt i framförallt Sverige och Finland och föreläst och haft olika studiedagar för lärare. Skriften bygger främst på erfarenheterna från utvecklingsprojekten och från dessa studiedagar. Ambitionen har varit att ge några svar på de vanligaste frågorna jag får när jag träffar lärare och skolledare som vill utveckla sin undervisning och verksamhet. Skriften fokuserar på elevernas ökade möjligheter att uttrycka sig med hjälp av datorer och på de nya kommunikativa möjligheter som nätet erbjuder för elever, lärare och klasser; inom klassen och med andra utanför skolan.

I skriften hittar du en rad skäl till varför du som lärare och skolutvecklare bör utveckla din undervisning i riktning mot fler uttryckssätt och mer kommunikation mellan eleverna och mellan elever och omvärlden, både i form av praktiska exempel och utifrån den forskning som nu börjar komma. Här finns också ett juridiskt kapitel om bland annat avtal med föräldrar och upphovsrätt. Häftet avslutas med ett tematiskt indelat kapitel med olika resurser som finns på nätet och hur du kan komma igång på egen hand och tillsammans med några kollegor.  

Så ladda ner den, läs den och sprid den!

Dan Åkerlund

– 0707 22 44 99

– dan.akerlund@kau.se

– skype:danakerlund

– Twitter: @danakerlund