Kommunikation på lågstadiet

Med surfplattor, datorer, kameror och klassbloggar på mellanstadiet

De skolor och klasser som jag följer arbetar redan med datorer och läsplattor, inte bara inom läs och skriv utan också som ett sätt att skapa olika former av texter i vid bemärkelse kring det som barnen lär sig i skolan. Genom att skapa en publik i barnens egen ålder för de texter man producerar, hoppas lärarna att uppnå en högre grad av självmedvetenhet kring textproduktionen och det man lär sig. De menar att skolan på detta sätt blir ”på riktigt” eftersom det finns en för barnen verklig mottagare utanför klassrummet för det som barnen producerar; det blir då inte bara en övning man lämnar till läraren.

Projektet följs i ett forskningsprojekt av mig (Dan Åkerlund) och Karin Forsling. Forskningsprojekttiden är beräknad till två år medan alla inblandade i skolprojektet givetvis hoppas att det skall pågå under en längre tid.

Forskningsprojektets huvudfrågor handlar om hur barn i lågstadiet uppfattar sin egen textproduktion när andra barn, i barnens egen ålder, är mottagare för de olika texter som barnen producerar (skrivna texter, ljudinspelningar, filmer, fotografier, teckningar etc). Projektet kommer också att ta vara på lärarnas erfarenheter och egen utvärdering.

Projektet är delvis finansierat.

Comments are closed.