Nätanvändning på fritiden och i skolan

En långitudinell enkätundersökning i grundskolan.

Våren 2012 inleddes en longitudinell studie kring barns och ungas bruk av nätet, på fritiden och i skolan. Utgångspunkten är att nästan all användning av nätet handlar om lärande i någon form, men att kanske inte all användning är ett effektivt lärande och att fritidsanvändningen ibland, men inte alltid, handlar om användning som övas och uppskattas som skolkunskaper.

Den nya läroplanen är tydlig med att kunskaper om medierad textproduktion och kommunikation på Internet skall finnas på alla stadier i skolan. Det här, tillsammans med ett mycket snabbt förändrade förutsättningar för IT-baserad textproduktion och kommunikation, gör det extra spännade att följa denna utveckling under några år.

Under våren 2012och tidiga hösten 2013 genomförs därför enkäter i klasser på alla stadier i grundskolan. På lågstadiet innefattar enkäten ca 130 frågor och på mellan och högstadiet 180 frågor. Frågorna rör främst användningen av nätet på fritiden men också vad telefoner och datorer används till under skoltiden. Om två år upprepas enkäterna i dessa klasser; möjligen med några kompletterinagar och strykningar. Skolorna finns i en rad kommuner – från storstad till glesbygd.

Flera forskare deltar i arbetet med studien, varav Dan Åkerlund är en av dessa.

Studien är delvis finansierad

Comments are closed.