Contact, photo & CV

 

Dan_Akerlund_jan_2014Dan Åkerlund

Lektor/Senior lecturer,

Karlstads universitet/Karlstad university

Institutionen för pedagogiska studier/Department of Educational Studies

 

PhD from Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa

Photo

 

 

 

Lektor i pedagogiskt arbete /Senior Lecturer in Pedagogic Practices
Karlstads universitet – Jan 2015 –

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap /Senior lecturer in Media & Communication Studies
Karlstads universitet – April 2014 – Jan 2015

Adjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap /Lecturer in Media & Communication Studies
Karlstads universitet – June 2002 – March 2014

Adjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap
Högskolan i Kalmar – Feb 1991 – June 2002

E-post / E-mail

dan.akerlund@kau.se – Karlstads universiet /Karlstad university
dan@aakerlund.org – privat /private
dan.akerlund@gmail.com – privat / private

Telefon /Phone:

+46 54 10 00 50 – Hem /Home (landline – no SMS)
+46 54 700 19 62 – Jobb / Work – Karlstads universitet (landline – no SMS)
+46 707 22 44 99 – Mobile & SMS
+46 769 96 32 59 – Back-up mobile phone in Sweden
+44 74 76 98 13 28 – British mobile number (three.co.uk) – used when I am abroad (even in the Nordic countries)

Skype:

danakerlund

Jobb/ Work:

Karlstads universitet (http://kau.se) – university lecturer/adjunkt from 2002, senior lecturer/lektor from 2014

Högskolan i Kalmar (today Linnaeus University, Sweden – http://lnu.se) – university lecturer/adjunkt – 1991–2002

Böcker & bokkapitel / Books & book chapters (in Swedish): 

(Links can be found on the front page – Hem)

Åkerlund, D. (2013a). Elever syns på nätet: multimodala texter och autentiska mottagare (Doktorsavhandling) Åbo Akademi, Vasa. (download)

Åkerlund, D. (2013b). Klassen i dialog med omvärlden – pedagogiska vinster när skolan syns på nätet. Stockholm: Internetfonden.  En skrift för lärare och lärarstudenter om datoranvändning i grundskolan. (download)

Åkerlund, D. (2011). Sociala medier i skolan. I Alexandersson & Hansson (ed.) Unga nätkulturer. Lund: Studentlitteratur

Åkerlund, D. (2009). Vem gör vad på de ungas Internet. Magisteruppsats i Pedagogik, (p. 158) Karlstads universitet. ISBN: 978-91-633-3963-9, http://publicering.se

Åkerlund, D. (2008). Publicistiska arbetssätt i skolan. (p. 230) Lund: Studentlitteratur.
ISBN: 978-91-44-01791-4, http://studentlitteratur.se/publicistiska

Åkerlund, D. (2005). 7B har ingen webbtidning. Magisteruppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, (p. 160) Karlstads universitet. http://publicering.se

Åkerlund, D. (1993). Yttrandefrihet – för alla? I K. Stigbrand (Ed.), Om medieverkstäder, lokal-TV och annat (pp. 75-90). Stockholm: Våldsskildringsrådet. ISSN 1102-447x

Åkerlund, D. (1989). Den vidgade yttrandefriheten. Kommunal utredning. (p. 69) Västerås: Västerås kommun, Kultur & fritid.

Konferensbidrag / Conference papers 2005 – 2014:

(Links on the front page – Hem)

Åkerlund, D (2014).  Authentic audiences – In a traditional or computer based school, May 8–9, 2014 – Design for learning

Åkerlund, D (2011). Social media and the boundless classroom – Nordmedia, Akureyri – Aug. 11–14, 2011

Åkerlund, D (2011). Elevers foton i sociala medier från klassrummet – Praktiske estetiske skapende læreprosesser, Larvik 4 – 5 maj 2011

Buskqvist, Enochsson & Åkerlund (2010). Learning design when the classroom goes online. Design for learning, Stockholm 17–19 mars 2010Åkerlund, D (2011). Sociala medier och naturvetenskaplig undervisning – NOFA3 Karlstad maj 2011

Poster:Åkerlund, D. (2010). Wiping out the White-Board in China. NERA, Malmö 11 – 13 mars 2010

Åkerlund, D. (2007). Pupils’ motivation to net publishing. NordMedia2007 – Nordisk medie- och kommunikationsvetenskapskonferens i Helsingfors 16-19 aug 2007

Åkerlund, D. (2005). Internet publishing as a didactic method. NordMedia2005 17. Nordiske medieforskerkonference – Aalborg  11–14 augusti 2005

Lärarfortbildning och konferensbidrag/ In sevice education for teachers and Conferens presentations (2012 – 2014)

NGL 14: . Presentation: Authentic audiences for school work – what’s the difference?March 19–20, 2014, Dalarna University, Falun, Sweden

NYRIS 12: Nordic Youth Research Symposium – Presentation, research in progress, – Tallin – June 13–14, 2013

Framtidens lärande, nationell konferens om IT i utbildningen för lärare – Presentation av skriften Klassen i dialog med omvärlden – May 16 – 17, 2013

Lärarutbildningskonferens – Högskolan i Telemark – Presentation av skriften Klassen i dialog med omvärlden – Notodden – 14 Maj 2013

Föreläsning – Nationell IT-konferens för lärare – Helsingfors – 3 Dec 2012

Lärarfortbildning – Vasa – 28 Nov 2012

Lärarfortbildning – Åbo – 21 Nov 2012

Möjligheternas barn – International Conference on Children and Possibilities – Presentation, research in progress – Örebro – 5 – 6 Nov 2012

Lärarfortbildning, eTwinning – Helsingfors – 30 Okt 2012

SMDI 10 – Presentation, Research in progress – Stockholm – 18–19 Okt 2012

Lärarfortbildning – Borgå – 27 Sept 2012

Lärarfortbildning – Borgå – 6 Sept 2012

Design for learning – Presentation, research in progress – Copenhagen – 25–27 Apr 2012

National Conference on Education in Tanzania – Presentation, research in progress – Dar Es Salaam – Mar. 29, 2012

Torghandel – Lärafortbildning – Göteborg – Feb. 24, 2012

Populärvetenskapliga artiklar / Popular science articles:

Åkerlund, D. (2008). Texter från klassrummet och ut på nätet. Svenskläraren nr 2 – 2008

Åkerlund, D. (2006). Eleven som journalist – Publicistiskt arbetssätt. Webbplats, Skolverket http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Eleven-som-journalist/Publicistisk-arbetssatt/

 

Comments are closed.