Skype och klassbloggar på mellanstadiet

Under lite mer än ett år har Dan Åkerlund följt fyra mellanstadieklasser som använt sig av var sin klassblogg där de regelbundet presenterat vad de gör i klassrummet och i två av klasserna har klasserna också haft regelbundna kontakter med en skola i Tanzania via Skype. Projektet är Dan Åkerlunds avhandlingsprojekt och avhandlingen beräknas kunna läggas fram i mitten av 2013.

Forskningsfrågorna handlar om hur barn uppfattar sitt skolarbete när det blir publikt på nätet eller när det kommuniceras med en annans skola samt hur barnens egna fotografier fungerar i detta sammanhang.

 

Bilderna är tagna i Kizuiani Primary School, Bagamoyo, Tanzania, den skola som barnen i projektet haft kontakt med under hösten 2011 och våren 2012. Foto, mars 2012: Dan Åkerlund

Comments are closed.